skip to Main Content

Klokketermostater fra Theben

OpenTherm, analog eller digital klokketermostat? Uansett hva som er grunnen til at du søker etter en klokketermostat , hos Theben finner du noen som passer. Ved hjelp av klartekstvisningen på displayet til digitale klokketermostater kan de forhåndsinstallerte temperaturprofilene tilpasses raskt og enkelt. Varmepumpe, gulvvarme eller varmeelementer– alle kan styres via RAMSES klokketermostater . Med Analoge klokketermostater tilpasser du dags- eller ukesprogrammet individuelt ved hjelp av innstikkbare ryttere i segmentskivene. Også Analoge klokketermostater fra Theben styrer varmepumper, gulvvarme eller aktuatorer for vannbåren varme via en relekontakt. Oversikt over digitale klokketermostater og analoge klokketermostater fra Theben:

Digital

Digital

 • Tekstorientert brukerveiledning
 • 3 forhåndsinnstilte tidsprogrammer
 • Automatisk sommer-/vintertidsomskiftning
OpenTherm

OpenTherm

 • Vær- eller romtemperaturstyrt
 • Modem-grensesnitt for ferieleiligheter
 • vannregulering mot vannbårne systemer
Analog

Analog

 • Innstillingsområde fra 6 – 30 °C
 • Programmering ved bruk av innstikkbare ryttere eller segmenter
 • Manuell kopling er mulig
KNX - varme- og klimaregulering

KNX - varme- og klimaregulering

 • Romtermostater
 • Motordrevne aktuatorer
 • Multifunksjonsdisplay
 • Oppvarmingsaktuatorer
Back To Top