skip to Main Content

Analoge og digitale driftstimetellere

Med EEPROM-minnet sørger digitale driftstimetellere fra Theben for pålitelig driftstidsregistrering ved strømbrudd. I likhet med de digitale driftstimetellerne, er også de analoge driftstimetellerne (med synkronmotordrev) god egnet for montering i tavledøren. Oversikt over driftstimetellerne fra Theben:

Analog

Analog

  • Synkronmotordrev
  • Forskjellige størrelser
Digital

Digital

  • EEPROM-minne
  • Forskjellige størrelser
Back To Top