skip to Main Content

Nærværsmelder for takmontering eller veggmontering

Nærværsmelder for takmontering eller veggmontering registrerer de minste bevegelser som f.eks. tasting på et tastatur, slik at du aldri blir stående i mørket. Passive infrarøde nærværsmeldere (PIR) fra Theben finnes i forskjellige serier: Våre nærværsmeldere for takmontering finnes med et kvadratisk detekteringsområdesområde, og egner seg derfor meget godt til offentlige bygg som skoler og universiteter. Nærværsmelder for veggmontering har et halvrundt registreringsområde som registrerer bevegelser i gangen, korridoren eller i lagergangen. På denne måten styrer du belysningen avhengig av nærvær og er energibesparende. Oversikt over nærværsmeldere fra Theben:ggmontering

Takmontering

Takmontering

  • Kvadratiske eller runde detekteringsområder
  • Master/Master- eller Master/Slave-kopling
  • 230V eller 24V
  • DALI
Veggmontering

Veggmontering

  • Halvrundt detekteringsområde
  • 230V eller 24V
  • IP 40 til IP 54
Back To Top